Congres Jeugdzorg van de Toekomst

Stel je eens voor: Jouw kinderen worden afhankelijk van de jeugdzorg. Hoe zou je willen dat het er dan uit ziet? De jeugdzorg van de toekomst staat centraal tijdens dit congres.

Hoe gaan we de transformatie van de jeugdzorg vormgeven? Het nieuwe stelsel zet het kind centraal, is dichtbij, kent een pedagogisch klimaat, maar kent ook flinke financiële overschrijdingen. Hoe ziet de huidige situatie eruit? Zijn er dingen die niet goed gaan? Wat moet er dan veranderen? Of is het zo dat het goed gaat, maar dat het beter kan?

Programma op hoofdlijnen
We laten je vier totaal verschillende oplossingsrichtingen zien. Rob Gilsing, was jaren onderzoeker lokaal jeugdbeleid bij het SCP en sinds 1 mei lector jeugdhulp in trans-formatie. Hij schets ons een stand van zaken en waar de kansen voor een succesvolle transformatie liggen. Vervolgens belicht Judith Metz, lector Youth Spot – Jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam, het perspectief van jongeren: Wat hebben kwetsbare jongeren nodig aan begeleiding bij het volwassen worden in de samenleving? Het derde voorbeeld van de toekomstvisie op de jeugdzorg komt van Marielle Eijk, programmaleider Jeugd van de gemeente Nieuwegein. Zij vertelt ons hoe de gemeente Nieuwegein een pedagogisch klimaat heeft georganiseerd met een lokaal netwerk van pleegouders. We sluiten af met een lezing Gert Schout, als senior-onderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica Amsterdam UMC. Hij laat zien hoe afhankelijkheidsreproductie en kosten teruggedrongen kunnen worden door het versterken van zeggenschap. Dagvoorzitter is Piet Hein Peeters, oud-hoofdredacteur van Zorg+Welzijn.

Kortom een ochtend met concrete handvatten waar we naar toe kunnen werken. Durf jij de stap aan om de toekomst van de jeugdzorg vorm te geven? Dan mag je dit congres niet missen. Graag willen wij je uitnodigen om bij dit congres aanwezig te zijn.

Inschrijven en kosten Via de link https://goo.gl/forms/YUjCTqIqObFGgtbu1 kun je je aanmelden voor dit congres.

Inschrijving en kosten
De kosten voor deelname zijn €100 per persoon. De factuur wordt na het congres naar je gemaild. Tot 25 januari je je aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening gebracht. Je kunt je laten vervangen door een collega; in dat geval vragen wij je dit vooraf door te geven aan: info@sytema.nu.

Programma
9.00 uur – Ontvangst en inschrijving

09.30 uur – Opening en welkom

09.45 uur – Lezing Rob Gilsing
Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie bij De Haagse Hogeschool schets een stand van zaken en waar de kansen voor een succesvolle transformatie liggen.

10.15 uur – Lezing Gert Schout
Gert Schout,als senior-onderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica Amster-dam UMC laat zien hoe afhankelijkheidsreproductie en kosten teruggedrongen kunnen worden door het versterken van zeggenschap.

10.45 uur – Vragenronde

11.00 uur – Pauze

11.30 uur – Lezing Judith Metz
Judith Metz, lector Youth Spot – Jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam belicht het perspectief van jongeren: Wat hebben kwetsbare jongeren nodig aan begeleiding bij het volwassen worden in de samenleving?

12.00 uur – Lezing Marielle Eijk
Marielle Eijk, programmaleider Jeugd van de gemeente Nieuwegein vertelt ons hoe de gemeente Nieuwegein een pedagogisch klimaat heeft georganiseerd met een lokaal netwerk van pleegouders.

12.30 uur – Vragenronde

12.45 uur – Afsluiting: Hoe nu verder?
Tijdens het congres zijn vier oplossingsrichtingen aangedragen. Met welke oplossingsrichting kunnen we verder? En waarom?

13.00 uur – Netwerklunch
Aansluitend is een netwerklunch

Dit event is aangemaakt door:

Chris Kuypers

Congres Jeugdzorg van de Toekomst

Handige informatie

Datum 01-02-2019
Tijd 09.30 - 13.00
Kosten € 100,-

info@sytema.nu

Deel bericht
2

Meld je aan voor dit event

Plaats je event online!

Zelf je evenement posten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ons doel is evenementen en deelnemers bij elkaar te brengen

Plaats je event