Gepubliceerd op door 17 mei 2017
door Gemeenten aan zet bij invoeren kindcentra

Gemeenten aan zet bij invoeren kindcentra

Gemeenten aan zet bij invoeren kindcentra De 5 partijen (VNG, PO-raad, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) hebben op 3 april ’17 het pamflet voor een ontwikkelingsrecht van 16 uur voor alle kinderen van 0 t/m 4 in Nederland aangeboden aan de SER. In het pleidooi van iedere partij werd een lans gebroken voor de regierol van de gemeente.

De gemeente is dé partij die het lokale veld kent, die weet wat de maatschappelijke opgave is en de uitvoerende partijen aan tafel kan roepen. De gemeente kent haar belangrijke taak in het sociaal domein en met name de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg. Alle partijen roepen de gemeente op om de regierol op zich te nemen voor het (door) ontwikkelen van een kindcentrum als belangrijk middel voor de jeugdzorg. De gemeente heeft geen beslissende rol, maar neemt de regie.

De regie om samen met onderwijs, opvang en zorg de handen ineen te slaan om voor alle jonge kinderen in Nederland een goed, passend, inclusief aanbod aan te bieden binnen 1 organisatie met o.a. 1 inspectie. Maar ook om de ouders rust geven door werk en opvang te kunnen combineren, zonder dat de ouders vele kilometers moeten afleggen om de kinderen op zijn of haar plaats te brengen. Een inclusieve verbinding tussen onderwijs en opvang geeft ouders de mogelijkheid om te werken, mee te doen aan het arbeidsproces. Dit wordt zowel in het SER-advies als in de adviezen van Taskorce genoemd.

Sociaal Werk Nederland pleit er voor dat de kinderen in de achterstandswijken of met een taal achterstand gebaat zijn bij een inclusieve aanpak van onderwijs en opvang. Daarbij wordt ook naar de gemeente gekeken vanwege de voor- en vroegschoolse educatie en de jeugdzorg. Maar de partijen willen verder gaan. Niet alleen voor kinderen met een achterstand, maar juist voor alle kinderen. Laat kinderen met elkaar spelen en leren, ook de kinderen van vluchtelingen. Het moet niet uitmaken waar je woont of dat je ouders wel of niet werken.

De periode van experimenteren is voorbij. De drempels voor een inclusieve verbinding tussen onderwijs en opvang moeten geslecht worden, geen schotten meer tussen beleidsterreinen en organisaties. Maak de weg vrij voor 16 uur ontwikkelrecht voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar.

De proeftuinen Kindcentra van de VNG worden door de 4 partijen, de SER en de Taskforce genoemd als de plek om de regierol van de gemeente verder uit te onderzoeken.

Meer weten over dit onderwerp of artikel?
Neem contact op met Gemeenten aan zet bij invoeren kindcentra

Gemeenten aan zet bij invoeren kindcentra

Stuur Gemeenten aan zet bij invoeren kindcentra een e-mail