BETERnu Regiobijeenkomsten, Manifest

Beste Collega,

In december organiseren wij ‘regiobijeenkomsten’, om de samenwerking in het sociaal domein te verbeteren. Problemen ontstaan – denken wij – bijna altijd door gebrekkige samenwerking tussen de instellingen die samen het Sociaal Domein vormgeven.
Ervaar hoe concrete oplossingen te vinden voor onoplosbaar lijkende problemen, hoe de cliënten hier beter van worden, het werkplezier toeneemt en bijna altijd de kosten lager worden. Krijg zo een perspectief op de transformatie van het Sociaal Domein en word zo geïnspireerd om de transformatie van het Sociaal Domein in de komende Collegeperiode voor elkaar te krijgen.
Hoe ziet de regiobijeenkomst eruit?
Concept programma
9.30 uur inloop
9.45 Welkom door de wethouder van de gastgemeente
9.50 Het kan anders: Casus Welzijn Ouderen
10.00 In de startblokken: Samenwerking naar een nieuw niveau
10.15 pauze
10.30 Kracht van de klacht: ‘hoe gaan we hier eigenlijke met elkaar om’
11.15 Anja ontspoort niet… … en uw budget ook niet.
We berekenen de business case en u ervaart direct de (financiële) winst van samenwerking, verminderde bureaucratie , geluk en welbevinden.
12.00 afsluiting
Het programma wordt u aangeboden door BETERnu een initiatief van het LCGW en Stichting Transactieland

Dit event is aangemaakt door:

Ellen Vervoort-Nijsen

BETERnu Regiobijeenkomsten, Manifest

Handige informatie

Datum 08-12-2017
Tijd 09.30 - 12.30
Kosten

www.beter-nu.nl

info@beter-nu.nl

Deel bericht

Inschrijfdatum verlopen

Plaats je event online!

Zelf je evenement posten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ons doel is evenementen en deelnemers bij elkaar te brengen

Plaats je event