Een kompas voor de gemeenteraad

Gelukzoekers gezocht!
Hoe spelen we in onze dienstverlening in op wat mensen zelf belangrijk vinden voor een gelukkig leven? En hoe gaan we dat monitoren? We zoeken deelnemers die vanuit klantwaarden willen sturen op geluk, welzijn en welbevinden.
Wat gaan we doen in de workshop?
Kernvraag in deze workshop is: hoe ‘vangen’ we de kwaliteit en klantwaarden die ertoe doen voor inwoners in een GeluksMonitor, zoals: respect, plezier, veiligheid, begrip, zekerheid, verantwoordelijkheid, zingeving?

We laten zien hoe we werken aan een GeluksMonitor die inzicht geeft in wat mensen zelf van waarde vinden voor een gelukkig leven.
– Over welke waarden gaat het; hoe kun je daar met mensen over in gesprek?
– Hoe worden die waarden zichtbaar in de dienstverlening: ondersteuning, hulp, zorg?
– Hoe monitoren we of die ondersteuning, hulp, zorg van waarde is voor de klant / bijdraagt aan een gelukkiger leven?

We gebruiken de sociale wandelkaart om de klantwaarden te bespreken. En introduceren daarbij de Dromenvangmethode en de Cirkel van Welbevinden als gespreksinstrumenten. We vertellen over het ontwikkelingsproces in Zeist.

De sociale wandelkaart visualiseert de beweging in het sociale domein vanuit het perspectief van (groepen) inwoners. Hoe lopen zij hun routes door de samenleving? Hoe benutten zij hun netwerk, nemen zij initiatief en maken zij gebruik van algemene en –eventueel – maatwerkvoorzieningen? We laten zien hoe Zeist de wandelkaart toepast voor de monitor. De Cirkel van Welbevinden bedacht één van de zebra’s in eerste instantie voor haar schoonvader, die na een herseninfarct in een verpleeghuis moest wonen. Hij kon zich in woorden niet meer uiten. “Ik wilde dat er naar hem als uniek mens werd gekeken en dat zíjn welbevinden voorop zou blijven staan.” De cirkel nodigt uit tot een open gesprek tussen cliënten met hun achterban en zorg- en dienstverleners. De Dromenvangmethode nodigt cliënten uit om hun stappen richting hun doelen en dromen te bespreken en vast te leggen. Deze methode biedt organisaties, trainers, coaches en opleiders een aansprekend en realistisch alternatief om vast te stellen welk effect deelname aan activiteiten heeft op de ontwikkeling en participatie van deelnemers.

Tellen én vertellen
Natuurlijk gaat het om het resultaat van de dienstverlening voor de samenleving. Maar het valt niet mee om de focus te verleggen van accountability naar impact en tevredenheid. Prestatieafspraken waren jarenlang de maatstaf met het accent op productie. Feiten als het aantal klantcontacten, de ingezette methodieken, activiteiten en trajecten zijn relevant. Maar alleen als ze worden ingekleurd door de verhalen van klanten en direct betrokkenen. Voelen zij zich gesterkt en geholpen? Door te tellen én te vertellen krijg je onderzoek dat raak schiet.

St. Antoniusziekenhuis
Conferentiekamer 3b

Dit event is aangemaakt door:

Chris Kuypers

Een kompas voor de gemeenteraad

Handige informatie

Datum 20-04-2018
Tijd 14.15 - 15.15
Kosten € 0

anke@7zebras.nl

Deel bericht

Inschrijfdatum verlopen

Plaats je event online!

Zelf je evenement posten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ons doel is evenementen en deelnemers bij elkaar te brengen

Plaats je event