Pluk het Geluk in Tiel – de terugblik

Op 28 maart 2019 vond in de Agnietenhof in het landelijke congres plaats Pluk het geluk in Tiel. De gemeente Tiel had dit georganiseerd samen met LCGW (brancheorganisatie voor professionals in het sociaal domein) en EHERO (Erasmus Economic Research Organisation). Op het congres in Tiel stond de vraag centraal hoe de (lokale) overheid kan sturen op geluk van haar inwoners in de zin van kwaliteit van leven.
Het was een geslaagd congres, 250 mensen namen deel aan een gevarieerd programma. De deelnemers kwamen voor de helft uit Tiel (organisaties en Tielse ambtenaren en raadsleden) en voor de helft uit de rest van het land.

Dit event is aangemaakt door:

Fredi van Sunten

Meld je aan voor dit event

Plaats je event online!

Zelf je evenement posten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ons doel is evenementen en deelnemers bij elkaar te brengen

Plaats je event