Speelforum, het recht op spelen

Dit jaar viert het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 30ste verjaardag. In het verdrag is een apart artikel gewijd aan het recht op vrije tijd, spel en recreatie. Toch staan tijd en ruimte voor spelen nog steeds – en in toenemende mate – onder druk. In 2013 verscheen daarom een aanvullend document (General Comment nr. 17) waarin zorgen worden geuit over de speelkansen van kinderen. Een aantal van deze ‘concerns’ hebben wij in vijf Speelfora nader onderzocht. In dit zesde Speelforum gaan we terug naar de basis: het Kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en praktijk? Prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
Universiteit Leiden.
• Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond kind, spel en ruimte; voorzitter van Platform Ruimte voor de Jeugd.
• Ilse van der Put van de Speeltuinbende: hoe het VN-Verdrag voor mensen met een handicap wordt vertaald naar een lokale inclusie-agenda, met aandacht voor spelen.
• Jantje Beton, spelers uit Leiden en Child Friendly Cities (CFC).

Dit event is aangemaakt door:

Froukje Hajer

Speelforum, het recht op spelen

Handige informatie

Datum 14-03-2019
Tijd -
Kosten € €55, (bij aanmelden voor voor 1 maart €40)

www.ruimtevoordejeugd.nl

Deel bericht

Inschrijfdatum verlopen

Plaats je event online!

Zelf je evenement posten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Ons doel is evenementen en deelnemers bij elkaar te brengen

Plaats je event